När museibyggnaden renoveras reser delar av samlingarna ut i världen. I höst gästar 50 målningar från sekelskiftet 1900 Musée Toulouse-Lautrec i Albi i södra Frankrike. Utställningen Ljus och stillhet – skandinavisk konst kring sekelskiftet 1900 visas 24 september 2016 - 8 januari 2017.
 
Louvren visar, med början den 20 oktober, ett exklusivt urval av verk ur greven och konstsamlaren Carl Gustaf Tessins (1695-1770) samling i utställningen En svensk i Paris under 1700-talet.
Louvrens hemsida presenteras Magnus Olausson, chef för Nationalmuseums samlingar och intendent Carina Fryklund som NM:s representanter i utställningsarbetet. Vi frågar den senare hur det kommer sig att ett av världens mest kända museer som själva har fantastisk konst vill ställa ut verk ur Nationalmuseums samlingar?
 
- Greve Carl Gustaf Tessin var hovman, diplomat och inte minst konstsamlare. Under sin vistelse i Paris 1739-1741 byggde han upp en av Europas bästa samlingar av mästarteckningar från 1500-1700 tal. Även hans samling av franskt 1700-talsmåleri håller hög klass. Några av målningarna visades på salongen år 1740 och transporterades sedan direkt till Sverige. I Frankrike ser man det som att de kommer hem igen, om än bara på besök.
Tessin lärde under sin tid i Paris känna Pierre-Jean Mariette som samlade på och sålde grafiska blad av äldre mästare. Denne blev tillsammans med konsthandlaren Edme-Francois Gersaint läromästare i Paris för Carl Gustaf Tessin. De byggde vidare på kunskaper som fadern, arkitekten och diplomaten Nicodemus Tessin d.y., förmedlat till sonen.
 
Under den period, Upplysningstiden, då Carl Gustaf Tessin verkade ansågs det vara viktigt att med god konst forma människors smak. Med god konst menades i första hand verk från Frankrike,Tessin anammade dessa ideal helt och fullt.
Tessin köpte till att börja med konst för att pryda Kungliga slottet där arbetet på 1740-talet började närma sig slutet. Men han byggde även upp en egen samling och köpte bl.a. 2000 teckningar som tillhört den framstående samlaren Pierre Crozat, då dennes samling gick på auktion i Paris 1741.
 
Carl Gustaf Tessin överskred sina tillgångar i ivern att utöka samlingen och väl tillbaka i Sverige såg han sig tvungen att sälja delar av sin målerisamling till Fredrik I. Denne skänkte i sin tur konstverken till kronprinsessan Lovisa Ulrika. År 1750 måste sedan Carl Gustaf Tessin även sälja delar av teckningssamlingen till kronprins Adolf Fredrik.
 
Tessinsamlingen kom senare att utgöra kärnan i Nationalmuseums samlingar och från den kommer några av museets mest älskade verk, t.ex. Francois Bouchers Venus triumf. Samlingen håller, som redan nämnts, hög internationell klass, så det är trots allt inte förvånande Louvren är intresserade av att visa en del av den. 
 
Utställningen fortsätter i modifierad form vidare till The Morgan Library & Museum i New York.
Nationalmusei Vänner följer, under åren då museibyggnaden renoveras, samlingarna ut i världen. Vi gör en, fullbokad, resa till Toulouse, Albi och Paris i november för att bl.a. besöka de båda utställningarna Ljus och stillhet - Skandinavisk konst kring sekelskiftet 1900 och En svensk i Paris under 1700-talet.