NATIONALMUSEUM DESIGN PÅ KULTURHUSET

Utställningen Hundra år av finsk design visas på Nationalmuseum design i Kulturhuset 20 juni- 29 oktober 2017.
Cirka 200 föremål ur Rafaela och Kaj Forsbloms samling speglar den framväxande nationen Finland från sekelskiftet 1900 och fram till idag. Se möbler, armaturer, glas, keramik och textil av 28 av Finlands främsta formgivare, arkitekter och konstnärer.
 
Öppettider 2017:
21 augusti–29 oktober 
Måndag–fredag: 11–19
Lördag–söndag: 11–17
 
 
 

 

 

 

 

Renoveringen av Nationalmuseibyggnaden är snart slutförd och då vidtar förberedelserna inför återöppnandet hösten 2018. Hur arbetet fortskrider går att följa på Statens Fastighetsverks hemsida.

I denna korta film berättar Statens Fastighetsverk om sina visioner när det gäller renoveringen och vi får också en kort historik om Nationalmuseibyggnaden.

I maj 2017 presenterades det som hänt så långt i renoveringen bl.a. i ett inslag på SR och ett kort inslag på SVT Nyheter Stockholm.

Hur det spektakulära taken över ljusgårdarna kom på plats visas i en kort film.

 I Kulturvärlden 1 2016 beskrivs arbetet med att göra takrosetter till Nationalmuseum.  För den som vill ha bakgrundshistorik om Blasieholmen rekommenderas filmen Ön-om Nobelcenter på Blasieholmen där platsens och byggnadernas betydelse belyses.

Nationalmuseum har samlingar av måleri och skulptur från 1500-talet och fram till början av 1900-talet. Samlingen av konsthantverk och design omfattar föremål från 1500-tal till nutid. Även under museibyggnadens renovering går det att se verk ur museets samlingar. En del visas, liksom tidigare, på de kungliga slotten, annat är med i tillfälliga utställningar.