NYTT FÖR I SOMMAR - NATIONALMUSEUM TAR ÖVER DRIFTEN AV GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM

Nationalmuseum ansvarar sedan tidigare för samlingarna på Gustavsbergs Porslinsmuseum, men tar i juli 2017 även över driften av museet. Missa inte sommarens utställning Wilhelm Kåge - från arbetarservis till drakfisk där en av våra mest folkära fomgivare presenteras.

Renoveringen av Nationalmuseibyggnaden pågår för fullt och museet planeras att öppna igen under hösten 2018. Hur arbetet fortskrider går att följa på Statens Fastighetsverks hemsida.

I maj 2017 presenterades det senaste som hänt i renoveringen bl.a. i ett inslag på SR och ett kort inslag på SVT Nyheter Stockholm.

Hur det spektakulära taken över ljusgårdarna kom på plats visas i en kort film.

 I Kulturvärlden 1 2016 beskrivs arbetet med att göra takrosetter till Nationalmuseum.  För den som vill ha bakgrundshistorik om Blasieholmen rekommenderas filmen Ön-om Nobelcenter på Blasieholmen där platsens och byggnadernas betydelse belyses.

Arbetet med museibyggnaden går framåt och i ljusgårdarna, som sprängts djupare för att rymma teknik, har bjälklagen gjutits och väggarna renoveras och kompletteras. Den befintliga putsen ersätts med akustikputs, för att skapa en bättre ljudmiljö. Ingen har kunnat undgå att se att det även pågått mycket arbete på Nationalmuseums utsida. Fasaden på norra sidan har tvättats och blästrats och trasiga stenar bytts ut och nu ska samma sak göras på den södra sidan. 

 Nationalmuseum har samlingar av måleri och skulptur från 1500-talet och fram till början av 1900-talet. Samlingen av konsthantverk och design omfattar föremål från 1500-tal till nutid. Även under museibyggnadens renovering går det att se verk ur museets samlingar. En del visas liksom tidigare på de kungliga slotten, annat är med i tillfälliga utställningar.