NATIONALMUSEUM DESIGN PÅ KULTURHUSET

I Nationalmuseum Design pågår utställningen Eero Aarnio från den 8 februari till den 23 april 2107. Arnio f. 1932 är en av Finlands mest välkända formgivare och sittmöblerna Åskbollen, Pastillen och Puppy några av hans välkända skapelser.
Genom fem teman – Artefakt, Sinne, Tid, Process och Tillverkning – speglar utställningen Eero Aarnios egensinniga och lekfulla arbetssätt, formgivningsprocesser och tillverkningsmetoder. Utställningen visar såväl några av de mest välkända möblerna från 1960- och 1970-talen som objekt och möbler från 2000-talet för såväl Magis som Alessi.

Renoveringen av Nationalmuseibyggnaden pågår för fullt och museet planeras att öppna igen 2018. Hur arbetet fortskrider går att följa på Statens Fastighetsverks hemsida.

I maj 2017 presenterades det senaste som hänt i renoveringen bl.a. i ett inslag på SR och ett kort inslag på SVT Nyheter Stockholm.

Hur det spektakulära taken över ljusgårdaran kom på plats visas i en kort film.

 I Kulturvärlden 1 2016 beskrivs arbetet med att göra takrosetter till Nationalmuseum.  För den som vill ha bakgrundshistorik om Blasieholmen rekommenderas filmen Ön-om Nobelcenter på Blasieholmen där platsens och byggnadernas betydelse belyses.

Arbetet med museibyggnaden går framåt och i ljusgårdarna, som sprängts djupare för att rymma teknik, har bjälklagen gjutits och väggarna renoveras och kompletteras. Den befintliga putsen ersätts med akustikputs, för att skapa en bättre ljudmiljö. Ingen har kunnat undgå att se att det även pågått mycket arbete på Nationalmuseums utsida. Fasaden på norra sidan har tvättats och blästrats och trasiga stenar bytts ut och nu ska samma sak göras på den södra sidan. 

 Nationalmuseum har samlingar av måleri och skulptur från 1500-talet och fram till början av 1900-talet. Samlingen av konsthantverk och design omfattar föremål från 1500-tal till nutid. Även under museibyggnadens renovering går det att se verk ur museets samlingar. En del visas liksom tidigare på de kungliga slotten, annat är med i tillfälliga utställningar.