Renoveringen av Nationalmuseibyggnaden pågår för fullt och museet planeras att öppna igen under hösten 2018. Hur arbetet fortskrider går att följa på Statens Fastighetsverks hemsida.

I denna korta film berättar Statens Fastighetsverk om sina visioner när det gäller renoveringen och vi får också en kort historik om Nationalmuseibyggnaden.

I maj 2017 presenterades det senaste som hänt i renoveringen bl.a. i ett inslag på SR och ett kort inslag på SVT Nyheter Stockholm.

Hur det spektakulära taken över ljusgårdarna kom på plats visas i en kort film.

 I Kulturvärlden 1 2016 beskrivs arbetet med att göra takrosetter till Nationalmuseum.  För den som vill ha bakgrundshistorik om Blasieholmen rekommenderas filmen Ön-om Nobelcenter på Blasieholmen där platsens och byggnadernas betydelse belyses.

På platsen där museibyggnaden nu ligger fanns tidigare Amiralitetets kyrka som uppfördes 1634 men brann ner 1822. Arkeologer från Historiska museet gjorde en utgrävning i det som en gång var den kanal som skiljde Blasieholmen från den lilla Kyrkholmen. När museet uppfördes fylldes kanalen igen och i de första lagren har hushållsmaterial från 1800-talets första årtionden hittats.

Visionerna för verksamheten på Nya Nationalmuseum kan du läsa om på museets hemsida. Målsättningen är att de publika ytorna ska bli fler och att det ska finnas möjlighet att göra utställningar på alla tre våningsplanen. I entréplanet kommer bl.a. nutida konsthantverk och design, samt exempel på fotografiska porträtt att visas. Presentationen av samlingarna börjar i det övre våningsplanet där måleri, skulptur och konsthantverk från 1500-talet och fram till idag visas sida vid sida.

 

Vi är nog många som saknar möjligheten att nästan när som helst besöka våra favoritverk i samlingarna. Med två år kvar till återöppnandet av museibyggnaden, om allt går enligt planerna, koncentrerar sig museets anställda nu åt att förbereda presentationen av samlingarna och förstås den första tillfälliga utställningen när museibyggnaden återinvigs. 

 
 
HÄR KAN DU SE MUSEETS SAMLINGAR
Nationalmuseum har samarbeten och lånar ut verk till utställningar i Sverige och utomlands.
 
På Gustavsbergs Porslinsmuseum visas i sommar en utställning om Wilhelm Kåge. Utställningsperioden är 17 juni - 3 september 2017.
 
I utställningen Det offentliga rummet som görs i samarbete med Jernhusen visas reproduktioner av verk ur Nationalmuseums samlingar. Närmast visas den på Gävle Centralstation 4 maj-31 december 2017.
 
 Nationalmuseum har också samlingar på slott och herresäten runt om i Sverige, vilka de är kan du se HÄR. Till dessa har Nationalmusei Vänner fri entré och under renoveringstiden har vi ett särskilt slottsprogram. Vi kommer att besöka dem alla åtminstone en gång innan 2018 då museibyggnaden enligt planerna ska öppnas igen.