Nationalmusei Vänner, grundades 1911, främst för att stödja Nationalmuseum med inköp av konstverk. Under de första 100 år har föreningen skänkt en mängd konstverk till Nationalmuseums samlingar. Några exempel är: Kärlekslektionen av Antoine Watteau, Apostlarna Petrus och Paulus av El Greco, Självporträtt av Rembrandt Harmenzon van Rijn och jubileumsåret 2011, Nicolas Régniers Sovande yngling som väcks av ung kvinna med eld.

I stadgarna står också att föreningen ska arbeta för att öka intresset för museet och dess samlingar hos medlemmar och allmänhet. Ett sätt att uppfylla detta är den omfattande programverksamhet som föreningen har, samt satsningen på medlemstidning och hemsida. Du kan läsa mer om detta under rubrikerna, Tidigare program och Medlemsförmåner.

Du blir medlem i Nationalmusei Vänner genom att betala in avgiften på plusgiro 190661-9bankgiro 5489-2518, eller med Visa/Mastercard genom att registrera dig via formuläret längst ner på sidan. När din betalning nått kansliet skickar vi medlemskort och övrigt material.

Medlemsavgifter 

Enskild medlem 500 kr

Äkta makar/sammanboende 700 kr

Junior (t.o.m. 30 år) 225 kr 

Junior äkta makar/sammanboende 325 kr

Ständigt medlemsskap 15 000 kr

Ständigt medlemskap för äkta makar/sammanboende 20 000 kr

NMV:s medlemskap är uppdelat i tre perioder, 31 mars, 31 juli och 30 november. Vilket betyder att du som ny medlem alltid får minst ett års medlemskap oavsett när under året du går med i föreningen.

Medlemskortet är personligt, glöm inte att signera det.

Under renoveringstiden behöver museet sina Vänner som mest! Som medlem blir du även en ambassadör för Nationalmuseum, så bli medlem nu! 


Jag har läst och godkänner villkoren

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com