Renoveringen av Nationalmuseibyggnaden är snart slutförd och då vidtar förberedelserna inför återöppnandet hösten 2018. Hur arbetet fortskrider går att följa på Statens Fastighetsverks hemsida.

I denna korta film berättar Statens Fastighetsverk om sina visioner när det gäller renoveringen och vi får också en kort historik om Nationalmuseibyggnaden.

I maj 2017 presenterades det som hänt så långt i renoveringen bl.a. i ett inslag på SR och ett kort inslag på SVT Nyheter Stockholm.

Hur det spektakulära taken över ljusgårdarna kom på plats visas i en kort film.

 I Kulturvärlden 1 2016 beskrivs arbetet med att göra takrosetter till Nationalmuseum.  För den som vill ha bakgrundshistorik om Blasieholmen rekommenderas filmen Ön-om Nobelcenter på Blasieholmen där platsens och byggnadernas betydelse belyses.

Nationalmuseum har samlingar av måleri och skulptur från 1500-talet och fram till början av 1900-talet. Samlingen av konsthantverk och design omfattar föremål från 1500-tal till nutid. Även under museibyggnadens renovering går det att se verk ur museets samlingar. En del visas, liksom tidigare, på de kungliga slotten, annat är med i tillfälliga utställningar.