Konsten har börjat flytta tillbaka in i Nationalmuseum och igår (10 januari) återvände Bengt Erland Fogelbergs (1786-1854) stora skulpturer av asagudarna Tor och Balder till museet, vilket SVT Nyheter Stockholm gjorde ett inslag om. Att flytta så stora föremål, de väger två respektive tre ton, kräver mycket planering, men gick ändå lättare nu än när de år 1866 flyttades från Kungliga slottet till det nybyggda Nationalmuseum. Intendent Linda Hinners berättar att det då enligt en källa krävdes 36, enligt en annan 40 man för att dra skulpturerna från slottsbacken till museet. Oden, Tor och Balder placerades i entréhallen och de var kvar i byggnaden till mitten av 1950-talet och placerades sedan på 1980-talet i Orangerimuseet vid Ulriksdals slott. 

Nationalmuseum byggdes mitt under Nationalromantiken, en riktning som under 1800- och början av 1900-talen var populär i Europa. Man blickade då tillbaka i tiden mot de tider i landets historia som man ansåg var mest framstående. I Sverige uppskattades inte minst vikingatiden, därför var det inte så konstigt att kung Karl XIV Johan beställde tre skulpturer av asagudarna Oden (1830), Tor (1844) och Balder (1844) till Kungliga slottet. 

De tre närmare tre meter höga skulpturerna är huggna i italiensk marmor, Oden i carraramarmor, Tor och Balder i serravezzamarmor och har egentligen ett klassicerande formspråk. De har sedanförsetts med attribut för att de ska gå lätt att identifiera vem som är vem av de tre. Oden bär sitt spjut Gungner, Tor hammaren Mjölner medan Balder är avbildad som en vacker ung man med öppna armar som får symbolisera hans godhet.

Vi ser fram emot att se de tre skulpturerna när Nationalmuseum slår upp portarna lördagen den 13 oktober 2018.