Historien om hur kronprins Gustav (VI) Adolf och Torsten Laurin sommaren 1910 på Solliden samtalade om hur man bäst skulle stötta Nationalmuseum är välkänd. Man anar att diskussionen om museets brist på anslag för inköp av föremål pågått en längre tid och att kronprinsen och hans gode vän som en följd av den bestämmer sig för att formalisera stödet.

Att den dåvarande kronprinsen engagerade sig är inte så konstigt, intresset för det relativt nya museet fanns i släkten. Kungafamiljen gick i spetsen för att lämna gåvor, i synnerhet Karl XV som skänkte över 700 föremål till museets samlingar. Bland dessa finns den flamländske mästaren Peter Paul Rubens (1577-1640) stora målningar ”Backanal på Andros” och ”Offer till Venus” som kungen donerade 1865, året före invigningen av museibyggnaden.

I museets handlingar kan man även se att det fanns flera andra välgörare under decennierna innan Nationalmusei Vänner bildades. År 1903 skänkte Konstakademien, med bidrag från Pontus och Göthilda Fürstenberg, Anders Zorns (1860-1920) välkända ”Midsommardans” signerad år 1897.

Just 1903 fick Nationalmuseum också en större penninggåva på 10 000 kr, idag motsvarar det närmare 600 000 kr, av grosshandlaren Carl August Cedergren för att köpa in en målning. En medlem berättade att det finns ett tackbrev från museiledningen hos en av C A Cedergrens släktingar, som dock inte visste vilket konstverk det gällde. En målning inköpt för en så stor summa borde gå att spåra. I ”Meddelanden från Nationalmuseum” för 1903 framkommer mycket riktigt att museet den 8 maj mottagit gåvan som användes till att köpa in den danske konstnären Viggo Johansens (1851-1935) målning ”Bland konstnärer” signerad samma år, alltså 1903.

Även efter att Nationalmusei Vänner grundades 1911 fortsatte enskilda personer att donera föremål som museet önskat till samlingarna, ofta gjordes det genom Nationalmusei Vänner. Föreningen fick med tiden större donationer som placerades i fonder eller stiftelser beroende på givarens önskemål. Dessa gjorde och gör det möjligt för Nationalmusei Vänner att bidra med stora summor varje år för inköp av verk till museets samlingar.