En av höjdpunkterna under Nationalmusei Vänners årsmöten är stipendieutdelningen. Några av Nationalmuseums anställda får då dela på en ansenlig summa, i år 240 000 kr ur vänföreningens fonder och anknutna stiftelser.

Det största stipendiet är forskningsstipendiet på 100 000 kr som i år bekostades av Stiftelsen Max Dinkelspiels Fond. Mottagare 2019 är intendent Linda Hinners och stipendiet ska användas till forskningsprojektet ”Starka Smarta Självständiga. Kvinnliga skulptörer i Norden 1870–1940”.

Årets stipendieutdelare var lämpligt nog Claes Dinkelspiel, son till grundaren Max Dinkelspiel och suppleant i stiftelsens styrelse.

Stiftelsen Max Dinkelspiels fonds reglemente är daterat den 10 december 1982 och den första paragrafen talar om ändamålet, att köpa in konstföremål till Nationalmuseum och i övrigt främja museets verksamhet.

Stiftelsen har sedan dess bidragit med strax över 7,5 miljoner kronor främst till betydelsefulla förvärv av konst! Den första gåvan var konstnären Nils Kreugers (1858–1930) målning ”Håstensberget vid Varberg II” från 1896. Målningen är tillkommen under den period då Nils Kreuger tillsammans med vännerna Richard Bergh och Karl Nordström utgjorde den kända ”Varbergskolonin. Gruppen målade gärna landskap och byggnader i Varbergs omgivningar, men var mer intresserade av en symbolistiskt laddad Nationalromantik än av rent friluftsmåleri.

Nils Kreuger är nog dock mest känd för sina målningar av tamboskap, hästar, kor främst från Öland och får där han lade karakteristiska svarta streck och prickar över motivet.

Kreugers målning har följts av fler bidrag till museets samlingar där de två största är bidragen på 1 mkr vardera till Grillska dopskålen” av Christian Precht (1706–1779) som förvärvades 2006 och Alexander Roslins (1718–1793) dubbelporträtt av sig och makan Marie Suzanne Giroust inköpt 2013. Båda dessa kan ses i tidslinjens 1700-talsdel.