Ulriksdals slott har öppet i samband med visningar lördag-söndag i juni-augusti, kl.12,13,14 och 15, en visning på engelska ges kl. 15. Se alla öppettider HÄR.

Slottet hette från början Jacobsdal efter fältherren och riksmarsken Jacob De la Gardie som lät uppföra det i början av 1640-talet. Byggmästare och arkitekt var Hans Jacob Kristler som också ritade palatset Makalös inne i Stockholm. Till anläggningen hörde en nyttoträdgård och en symmetriskt anlagd lustträdgård. Den sistnämnda var påkostad och hade bl.a. ett lusthus i två våningar, där väggarna i bottenvåningens rum var klätt med snäckor, koraller och pärlemor.

Drottning Kristina ägde slottet under några år och det var då en omtyckt plats för hovet. Hennes kröningståg utgick för övrigt från Jacobsdal och kröningsekipaget visas i en särskild byggnad i närheten av slottet. 

När drottning Kristina lämnade landet återgick Jacobssdal till släkten De la Gardie och Jacobs son Magnus Gabriel. Denne hade stora planer för anläggningen och en del av dessa genomfördes också.

Nästa ägare var riksänkedrottning Hedvig Eleonora och det var hon som 1684 ändrade namnet till Ulriksdal efter sonsonen, prins Ulrik.

Slottet har sedan dess disponerats av de kungliga och genomgått en hel del förändringar. De mest synliga idag är inredningarna från Karl XV:s tid i historiserande stil.

1916 intresserade sig kronprinsparet Gustav (VI) Adolf och Margareta för Ulriksdal och började också nyinreda det. Arbetet avstannade när kronprinsessan dog men återupptogs 1923 när Gustav (VI) Adolf gift om sig med Louise Mountbatten. Det dagens besökare i första hand lägger märke till från det här skedet är det ljusa vardagsrummet med dess Carl Malmstenmöbler. 

Nationalmuseum ansvarar för slottets och orangerimuseets samlingar av måleri, skulptur, möbler och konsthantverk. Där finns såväl målningar från 1600-talet som möbler av Carl Malmsten.