Gripsholms slott, här har sommarsäsongen inletts och i maj är slottet öppet alla dagar kl. 10-16. Se alla öppettider HÄR

Lördagen den 25 maj avtäcktes 2019 års  hedersporträtt, Bruno Ehrs fotografiska porträtt av professorn och konsthantverkaren Ingegerd Råman. Då öppnade även sommarens utställning Porträtt under tio år, som pågår till 1 september 2019. I utställningen visas ett trettiotal porträtt från 1840-tal fram till idag, skänkta av Gripsholmsföreningen.

Gripsholms slott uppfördes av Gustav Vasa och stod klart 1537. Hans söner fortsatte att bygga om och till slottet, vilket även riksänkedrottning Hedvig Eleonora gjorde på 1600-talet och Gustav III i slutet på 1700-talet. En promenad runt slottets utsida ger en fascinerande bild av olika byggnadesepoker genom spåren de lämnat i fasaden. 

Slottets insida bjuder på inredningar från olika tider och där finns också Statens porträttsamling, grundad 1822. Samlingen, som Nationalmuseum ansvarar för omfattar över 5000 porträtt i olika media från sent 1400-tal till nutid. Det är också en samling som hela tiden kompletteras och växer.

Under 1800-talets andra hälft, när historiemåleriet var på modet, begav sig flera unga konstnärer till Mariefred där Edvard Perséus (1841-1890) höll sommarskola med Gripsholms slott som självklart motiv. Han har själv gjort målningen ovan till vänster som visar en interiör från Kungens sängkammare med en manlig staffagefigur. Perséus drev på vintrarna under senare delen av 1870-talet en målarskola i Stockholm och fick även undervisningsarvode av Konstakademien under 1880-talet. En av hans namnkunniga eleverna var Oscar Björck (1860-1929) som har målat bilden till höger ovan. Den visar inte hela Konseljsalenutan är ett utsnitt med ett bord, en karmstol och en terrin.

Se Nationalmuseums foton från Gripsholm på flickr

Här kan du läsa om parkens historia och utveckling från 1500-talet och framåt.