Gustav III:s antikmuseum är beläget i Kungliga slottet och har öppet maj-september alla dagar kl. 10-17. Se alla öppettider HÄR.

Under 1760-talet ökade intresset för antiken i Europa, främst som ett resultat av att de romerska städerna Pompeji och Herculaneum grävdes ut. Det blev på modet att beställa kopior av i gips av de skulpturer som hittades. Dessa gipsavgjutningar användes också i undervisningen på de framväxande konstakademierna. Där de blivande konstnärerna fick börja sin utbildning med att teckna av gipsavgjutningarna för att lära sig hur den ideala människokroppen såg ut.

Gustav III beställde även han gipsavgjutningar under sin italienska resa 1783-84. Kungen hade planer för hur samlingen skulle placeras, men de blev inte verklighet under hans livstid. Först efter Gustav III:s död 1792 presenterades samlingen i Kongligt museum som inrymdes i två gallerier i slottets nordvästra flygel.

När Nationalmuseum stod färdigt 1866 flyttades samlingen över dit, men återvände till de ursprungliga lokalerna 1958. 

Läs mer om Gustav III:s antikmuseum HÄR