Nationalmuseum har samlingar av måleri och skulptur från 1500-talet och fram till början av 1900-talet. Samlingen av konsthantverk och design omfattar föremål från 1500-tal till nutid. Den 13 oktober 2018 öppnade Nationalmuseum efter fem års renovering och de första sex veckorna besöktes museet av strax över 200 000 personer! Många följde tidslinjen från 1500-talet till samtiden, ofta med den nya appen som vägledning.

Grunden för Nationalmuseums samlingar står att finna i de kungliga samlingarna och dessa har sedan utökats genom decennierna. När det gäller måleriet är det främst det nederländska 1600-talet, franska 1700-talet och svenskt 1800-tal som är väl representerat. 

År 1880 anställdes den förste amanuensen på Nationalmuseums avdelning för konstslöjd. Även där hade en kunglig samling, Karl XVI:s, lämnat ett stort bidrag på 3000 föremål. Även den samlingen växer kontinuerligt och precis som när det gäller bildkonsten bidrar vänföreningen till att göra det möjligt. 

Nationalmusei Vänner har, sedan föreningen grundades, spelat en viktig roll för att museet ska kunna utöka samlingarna. Vänföreningens gåvor speglar även vad museets ledning intresserat sig för vid olika tidpunkter. De första årtiondena på 1900-talet satsade man t.ex. på att bygga upp en samling med verk av de franska impressionisterna samt av svenska konstnärer.

Andra möjligheter att se Nationalmuseums samlingar är de virtuella. Du kan söka i samlingarna på både konstnär, föremål  och upptäcka samlingarna utifrån teman. Stora delar av samlingarna ligger också på webbplatsen Europeana 280.  

Du kan även  hitta samlingarna på Google Art Project och Flickr. På den sistnämnda webbplatsen kan du bl.a. se bilder på föremål ur samlingarna och från utställningar.