Återflytten av samlingarna in i Nationalmuseibyggnaden är i full gång inför återinvigningen den 13 oktober. Mycket ska förstås bli en överraskning för besökaren när museet äntligen slår upp portarna igen, men om de överggripande ambitionerna kan du läsa på museets hemsida . Även Nationalmusei Vänner planerar för hösten 2018 och kommer då att ha fokus på museet och samlingspresentationen.

Nationalmuseum har samlingar av måleri och skulptur från 1500-talet och fram till början av 1900-talet. Samlingen av konsthantverk och design omfattar föremål från 1500-tal till nutid. Den 13 oktober 2018 återöppnar Nationalmuseum och ett antal föremål, såväl gamla som nyförvärvade, kommer att visas i en ny samlingspresentation. Denna är inte permanent utan bildkonst och konsthantverk kommer att roteras så att publiken ska få se mer av museets skatter.