Theodor Ahrenbergs donationsfond grundades 1956 och har som ändamål att dela ut resestipendier till Nationalmuseums anställda.

Theodor Ahrenberg engagerade sig i Nationalmusei Vänner och grundade 1956, då han var föreningens revisor, en donationsfond för att ge museets anställda möjlighet att få resestipendier till studiebesök i Paris. Kravet på att resan skulle gå just dit togs senare bort.

I  Nationalmusei Vänner 1911-2011, Nationalmuseums årsbok 2011 intervjuade föreningens dåvarande v.ordf. Dag Sebastian Ahlander och bokens redaktör, Jan af Burén, Ulla Ahrenberg, änka efter Theodor Ahrenberg:

"Ulla Ahrenberg är änka efter konstsamlaren och mecenaten Theodor Ahrenberg. När de gifte sig på 1950-talet drogs hon in i det svenska konstlivet och kretsarna kring Nationalmusei Vänner.

Själv var hon uppväxt med den äldre konsten. - Min Pappa älskade hav och skärgård och köpte gärna sådana motiv. En favorit var Marcus Larsson. Själv mötte hon konsten vid nio års ålder då hennes pappa bjudit ut konstnären Einar Palme till Runmarö för att måla hennes porträtt. - Jag fick sitta modell i tretton dagar.

Men med maken Theodor Ahrenberg blev hon intresserad av modern konst. Det var före Moderna Museet och den moderna konsten fanns fortfarande i Nationalmuseum. Ulla Ahrenberg blev ständig medlem i Nationalmusei Vänner.

Theodor Ahrenberg var en eldsjäl som älskade modern konst. Han stimulerade näringslivet att bilda konstföreningar för att köpa konst. Han medverkade till flera stora utställningarpå Nationalmuseum. Han blev revisor i Nationalmusei Vänner och skänkte flera stipendier som museets personal kunde söka. De har fungerat som en viktig stimulans iarbetet genom åren.

Svårigheten var att museet inte ville visa levande konstnärer, säger hon. Så Ahrenbergs skapade en egen magnifik samling genom att köpa verk av samtida konstnärer.Själva hade de önskat sig att skapa ett eget museum. Men Ahrenbergs samling kom till slut att utgöra stommen i det nya Moderna Museets samlingar. Denna är en bestående insats i svenskt kulturliv."