Axel Melanders donationsfond är den äldsta av Nationalmusei Vänners fonder, grundad redan 1919.

 Under Nationalmusei Vänners första år ägnade styrelsen mycken tankemöda åt att på olika sätt få fram pengar till angelägna inköp av föremål till museets samlingar.

1914 stod den s.k. Tureholmssängen, en gåva från den franske kungen Ludvig XIV till den svenske ambassadören greve Nils Bielke, högt på önskelistan. Till all lycka hade en anonym givare skänkt sammanlagt 52 000 kr till föreningen och av dessa kunde han tänka sig att 12 500 kr tills vidare fick användas till förvärvet. Med denna och ytterligare gåvor att spendera begav sig föreningens sekreterare och tillika en av grundarna, Torsten Laurin och överintendenten Ludvig Looström till auktionen. Expeditionen blev framgångsrik och den praktfulla sängen ingår sedan dess i Nationalmuseums samlingar.

Den anonyme givaren, som med all säkerhet var Axel Melander, nämns i styrelseprotokollet från mötet den 13 februari 1914 där det stipuleras att 50 000 kr skulle fonderas och från och med 1915 bokföras under givarens namn. Riktigt så snabbt gick det nu inte, utan det är först i 1919 års styrelseberättelse tas upp som hovintendent Axel Melanders donationsfond instiftad av honom och hustrun Maria f. Rosenqvist.

Melander, som för övrigt utnämndes till hovintendent samma år som fonden instiftades, hade tillsammans med hustrun tidigt varit engagerad i Nationalmusei Vänner.