Handelsrådet Sven Bergius fond är den näst äldsta av Nationalmusei Vänners fonder.

År 1950 beslutade föreningens styrelse att inrätta en fond som en hyllning till handelsrådet Sven Bergius (1871-1949). Denne hade redan 1947 skänkt 10 000 kr för att stödja föreningens verksamhet och vid sin död 1949 testamenterade han ytterligare 40 000 kr till Nationalmusei Vänner. I dagens penningvärde motsvarar det ca 900 000 kr, så man kan förstå styrelsens tacksamhet. 1950 grundades så Handelsrådet Sven Bergius fond som därmed blev den andra fonden i föreningen med 10 000 kr av de donerade medlen som kapital.

Sven Bergius var i grunden jurist och tjänstgjorde bl.a. som handelsattaché i Spanien och Portugal på 1920-talet, titeln ändrades 1931 till handelsråd. Sven Bergius och hustrun Ida Katarina var uppenbarligen konstintresserade och i hemmet samsades antikviteter som gustavianska möbler och empireljuskronor med modernare konst av t.ex. Nils Dardel, Isaac Grünewald, Anna Palm och Hugo Birger.

Eftersom Sven Bergius själv önskade att den summa han donerade skulle gå till Nationalmusei Vänners verksamhet är det svårt att veta exakt hur den del av pengarna som inte gick till fonden användes. Men det är inte otroligt att det första gåvan på 10 000 kr år 1947 bekostade eller bidrog till inköpet av den praktfulla silverpokal av Hans Rappolt d.ä. som köptes in för just 10 000 kr året efter.