Margit & Julius Olséns donationsfond grundades 1962 och ändamålet är att köpa in värdefulla konstverk till Nationalmuseum och på andra sätt stötta museet.

Fabrikör Julius Olsén var under flera år Nationalmusei Vänners revisor och skänkte föremål, främst teckningar till museets samlingar. Julius Olsén intresserade sig även för Sommarnattskonserterna på Nationalmuseum. I Meddelanden från Nationalmuseum för år 1954 kan man läsa att Julius Olsén stått som garant för konserterna det året och även bekostat diverse trycksaker.