Fonden Barbro och Henry Montgomerys donation grundades 1998 och ytterligare medel tillfördes under jubileumsåret 2011. Fondens ändamål är att stödja Nationalmuseum.

 Den 19 april 2010 intervjuades Barbro Montgomery för Nationalmusems årsbok Nationalmusei Vänner 1911-2011 av föreningens dåvarande v.ordf. Dag Sebastian Ahlander och bokens redaktör Jan af Burén:

"- Det var min mamma som tog med mig till Nationalmuseum första gången, berättar Barbro Montgomery. - Det var på den stora utställningen Fem gustavianer 1943. Den gjorde ett starkt intryck på mig; människorna var så stiliga och miljöerna så vackra. Jag ville uppleva det igen så jag gick tillbaka flera gånger själv.

Henry Montgomery var president i Kammarrätten men kom tidigt in i konstens värld genom olika uppdrag från regeringen. Hans första uppdrag var som ordförande i Statens konstråd. Därefter blev han blev preses i Konstakademien och ordförande i Statens konstmuseer liksom i Statens Konstråd.

Henry Montgomery var därför ett givet val som ordförande i Nationalmusei Vänner. - På detta sätt fick vi ett långt liv med konsten, tillägger Barbro Montgomery. Det gjorde det också naturligt för oss att ställa frågan hur vi kunde hjälpa Nationalmuseum. Och så blev vi donatorer.Vi hade också en bitanke, fortsätter hon. Vi ville stimulera andra att också donera. Men på den punkten blev vi inte helt nöjda. Det är fortfarande allt för få som gör det jämfört med i många andra länder. Själva är vi glada över vårt engagemang. Det innebär att vi har kunnat följa utvecklingen inom museet på de områden som särskilt intresserat oss.

Och visst är det roligt att stanna upp vid donationstavlorna och visa barnbarnen våra namn. Kanske kommer de en dag att fullfölja vårt intresse för Nationalmuseum."

 Läs mer i Nationalmusei Vänner 1911-2011, Nationalmusei årsbok 2011, red. Jan af Burén