Stiftelsen Sten Westerbergs minnesfond grundades 1964.

Sten Westerberg var en engagerad ledamot i Nationalmusei Vänners styrelse från 1950-talet och grundade sin stiftelse 1964. Han och hustrun skänkte också föremål till Nationalmuseum genom vänföreningen. Två av de mest betydande var utförda av Pehr Hilleström, Spelparti hos statssekreterare Elis Schröderhielm och Adolf Ulric Wertmüllers porträtt av medaljgravören Lars Grandel som skänktes 1954.

Två år tidigare hade makarna Westerberg skänkt en hushållsbok och en brevsamling som tillhört minityrmålaren P.A. Hall genom Vänföreningen.