Dåvarande kronprinsen Gustav (VI) Adolf var en av Nationalmusei Vänners grundare och engagerad i föreningen livet ut. 1971 grundade han en stiftelse där en del av avkastningen får användas till inköp av konstföremål till museets samlingar.

Gustav VI Adolfs betydelse för Nationalmusei Vänner kan inte nog understrykas. Det var han och Thorsten Laurin som 1910 under ett besök på Solliden beslutade sig för att försöka grunda en stödförening för Nationalmuseum efter europeisk och amerikansk modell. Nationalmusei Vänner startade sedan formellt på Kungliga slottet den 27 mars 1911 och kronprinsen valdes till ordförande. Vilket han fortsatte att vara till sitt trontillträde, det sista styrelsemötet ledde han den 26 oktober 1950.

Även som kung fortsatte Gustav VI Adolfs engagemang för Nationalmuseum och vänföreningen. Han skänkte t.ex. varje år 2000 kr till ett stipendium som delades ut i anslutning till utställningen Unga tecknare på Nationalmuseum. Kungen köpte dessutom stora delar av de utställda teckningarna till sin privata samling av samtida svenska teckningar.