Stiftelsen Brita och Nils Fredrik Tisells donation grundades 1982. Avkastningen får användas till inköp av konstföremål till Nationalmuseums samlingar.

Nils Fredrik Tisell var generalkonsul och bosatt i Schweiz och testamenterade ca 850 000 kr för att grunda en stiftelse. Ett ansenligt kaptial som vuxit med åren och gjort det möjligt för stiftelsen att bidra till flera viktiga förvärv av verk till Nationalmuseums samlingar. Däribland nattkommoderna i empire som tillhört Karl XIV Johan, samt den s.k. Grillska dopskålen av Christian Precht (se bilder ovan)