Stiftelsen Otto Anderssons fond grundades 1989. Dess ändamål är att bidra till inköp av konstföremål till Nationalmuseums samlingar.

Under 1980-talet diskuterade Nationalmusei Vänners styrelse hur man på bästa sätt skulle samla in mer pengar. Frågan aktualiserades inte minst genom Nationalmuseums förestående 200-årsjubileum 1992, då föreningen givetvis ville skänka betydelsefulla gåvor till samlingarna. Styrelsens ansträngningaroch jubileet kan säkert ha bidragit till att Otto Andersson beslutade sig för att grunda sin stiftelse.