Eva Qvibergs donationsfond, som startades 2013, är det senaste tillskottet till Nationalmusei Vänners fonder.

 Föreningens ordförande, Eva Qviberg, skriver själv om fonden och bakgrunden till att hon grundade den:

"Efter nio år i styrelsen, varav fyra som ordförande, bestämde jag mig för att bilda en fond i mitt namn för att, dels bidra med medel för inköp av konstföremål till Nationalmuseum och dels inspirera andra till något liknande. Jag skänkte min rätt till aktieutdelningen, som fick utgöra fondens kapital, för att på så sätt få ut mer av beloppet eftersom skattereglerna då blir gynnsamma. Avkastningen av kapitalet går till inköp av konstföremål till Nationalmuseums samlingar."