Nationalmuseums designsamling är unik och sträcker sig från 1500-talets slut och fram till idag. En samling med så stort tidsomfång gör det möjligt för Nationalmuseum att sätta samman utställningar som Skimrande silver från 2012, där silver från 1550-tal till samtid visades. Hur många museer skulle kunna göra det utifrån sina egna samlingar?
Konsthantverks- och designsamlingen kommer att få en framträdande plats även när museet återöppnar under hösten 2018. För att stärka sitt stöd till denna, för museet, viktiga samling och verksamhet startade Nationalmusei Vänner 2015 en designfond och en designkommitté.
Nationalmusei Vänner tog i och med det också över stafettpinnen från Formmuseets Vänner som lade ner sin verksamhet 2015. Föreningen grundades 1989 för att driva frågan om ett formmuseum i Stockholm. En av initiativtagarna var Bengt Julin, en vän av konsthantverk och design, som även grundade Bengt Julins fond inom Nationalmusei Vänner.  År 2015 kom styrelsen för Formmuseets Vänner fram till att Nationalmuseums satsning på konsthantverk och design gjorde att det formmuseum man önskade, faktiskt redan fanns.
 
Formmuseets Vänners tillgångar överfördes till Nationalmusei Vänners designfond och två ledamöter ur den avgående styrelsen ingår nu i designkommittén, vars syfte är att bidra till museets spridande av kunskap om och förståelse för designens betydelse i samhället.
Designkommittén ger Nationalmusei Vänners styrelse förslag på föremål som är lämpliga att köpa in med bidrag från designfonden. Det första föremål som köptes in var radion The Sled av Walter Dorwin Teague.
Designfondens medel ska användas för inköp av designföremål som är viktiga att bevara för framtiden. Det finns ingen begränsning vad gäller tidsperiod eller var föremålen skapats.
Designfondens medel ska även kunna användas för att främja dialog och tillgänglighet, t ex genom visningar och programverksamhet.