Som du säkert redan vet saknar Nationalmuseum egna medel för att komplettera och utöka samlingarna. Den viktigaste uppgiften för Nationalmusei Vänner är därför att stötta museet i detta avseende. Under Vännernas första 100 år har vi varit den i särklass största gåvogivaren till Nationalmuseum.

Den 13 oktober 2018 öppnas den nyrenoverade Nationalmuseibyggnaden åter och Nationalmusei Vänner kommer att ge stora bidrar till gåvor i samband med invigningen.

 

När Vänföreningen fyllde 100 år gjorde insamlade medel och bidrag från några av föreningens fonder anknutna stiftelser det möjligt att köpa in Nicolas Régniers Sovande yngling som väcks av ung kvinna med eld.  När Nationalmuseum firade 200-årsjubileum 1992 skänkte Nationalmusei Vänner bl.a. David Teniers d.ä:s målning Landskap med flykten till Egypten till museet. För att bara ta två exempel ur den stora mängd gåvor Nationalmusei Vänner skänkt genom åren. 

 

Vill du vara med och bidra till den kombinerade jubileums- och inflyttningsgåvan är du varmt välkommen att sätta in ett bidrag på bankgiro 499-4430 ange gärna ändamål t.ex. inköp av äldre måleri eller design.

 

Aktieutdelning
Vid arbetet med jubileumsinsamlingen visade det sig att ett flertal personer använde sig av möjligheten att skänka sin rätt till aktieutdelning. På detta sätt undviker man att betala 30% skatt, eftersom utdelningen oavkortat tillfaller mottagaren. Ett råd är att kontakta sin bank eller förvaltare i god tid före bolagsstämman för mer information.

Sätt in bidraget på Danske Bank konto 1338 0139319 eller BG 5489-2518

Viktigt att veta är:
Nationalmusei Vänner org nr 802007-3212 

 

Läs mer om Nationalmusei Vänners anknutna Stiftelser och fonder