Nationalmuseums designsamling är unik och sträcker sig från 1500-talets slut och fram till idag. En samling med så stort tidsomfång gör det möjligt för Nationalmuseum att sätta samman utställningar som Skimrande silver från 2012, där silver från 1550-tal till samtid visades. Hur många museer skulle kunna göra det utifrån sina egna samlingar?

Axel Melanders donationsfond är den äldsta av Nationalmusei Vänners fonder, grundad redan 1919.

Handelsrådet Sven Bergius fond är den näst äldsta av Nationalmusei Vänners fonder.

Margit & Julius Olséns donationsfond grundades 1962 och ändamålet är att köpa in värdefulla konstverk till Nationalmuseum och på andra sätt stötta museet.

Fonden grundades 1961 och har som ändamål att stödja Nationalmuseum.

Theodor Ahrenbergs donationsfond grundades 1956 och har som ändamål att dela ut resestipendier till Nationalmuseums anställda.

Stiftelsen Sten Westerbergs minnesfond grundades 1964.

Dåvarande kronprinsen Gustav (VI) Adolf var en av Nationalmusei Vänners grundare och engagerad i föreningen livet ut. 1971 grundade han en stiftelse där en del av avkastningen får användas till inköp av konstföremål till museets samlingar.

Stiftelsen Max Dinkelspiels fond grundades 1982 och har som ändamål att köpa in konstföremål till Nationalmuseums samlingar och på andra sätt stödja museet.

Stiftelsen Brita och Nils Fredrik Tisells donation grundades 1982. Avkastningen får användas till inköp av konstföremål till Nationalmuseums samlingar.

Marit & Herbert Bexelius fond grundades 1985 och ändamålet är att bidra till inköp av äldre måleri och skulptur till Nationalmuseums samlingar.

Stiftelsen Otto Anderssons fond grundades 1989. Dess ändamål är att bidra till inköp av konstföremål till Nationalmuseums samlingar.

Bengt Julins fond grundades 1983, formellt 1995 för bidra till inköp av konsthantverk till museets samlingar. Se Staffan Redins film om Bengt Julin, fonden och några av gåvorna.

Fonden delar även ut stipendiet Unga konsthantverkare vartannat år.  

Bengt Julins betydelse för Nationalmuseum och Vänföreningen kan inte överskattas förstår man av den artikel, här något förkortad, intendent Micael Ernstell skrev 2011 då Bengt Julin skulle ha fyllt 100 år:

Fonden Barbro och Henry Montgomerys donation grundades 1998 och ytterligare medel tillfördes under jubileumsåret 2011. Fondens ändamål är att stödja Nationalmuseum.

Eva Qvibergs donationsfond, som startades 2013, är det senaste tillskottet till Nationalmusei Vänners fonder.