Måndagen den 27 mars 1911 hölls ett konstituerande möte för föreningen Nationalmusei Vänner i kronprinsens, Gustav (VI) Adolfs, våning i Kungliga slottet. 122 personer deltog i mötet där det beslutades att man skulle grunda en vänförening till Nationalmuseum, som man ansåg fick alldeles för dåliga anslag till att utöka samlingarna. Ett faktum som kvarstår mer än 100 år senare.

I de första stadgarna står bl.a. att föreningens ändamål var att inköpa värdefulla konstföremål som skulle deponeras och ställas ut på Nationalmuseum. Redan året efter reviderades stadgarna första gången och de inköpta föremålen kunde antingen skänkas till Nationalmuseum som gåva eller deponeras där. I praktiken skänktes alla inköpta föremål till museet redan efter några år och skrivningen om deposition togs helt bort ur stadgarna.

Föreningen ska också enligt stadgarna verkar för att sprida kunskap om och öka intresset hos medlemmarna och hos allmänheten för Nationalmuseum och dess verksamhet, en nog så viktig del av föreningens arbete.

Vill du läsa Nationalmusei Vänners stadgar, reviderade 1994, går det bra att ladda ner dem som en PDF