Styrelsen som valdes vid Nationalmusei Vänners årsmöte den 20 maj 2019:  

Eva Qviberg, ordförande

Anders Lundin, vice ordförande

Mats A. Andersson, skattmästare

Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum

Mariana Burenstam-Linder

 Antonia von Euler-Chelpin

Ann-Marie Karlsson-Orre

Oscar Magnuson

Denise Persson

Alexandra von Schwerin

Pontus Silfverstolpe

Mikael Skaj

Patrik Tigerschiöld 

 

 

Nationalmusei Vänners styrelse leds av ordförande, vice ordförande och skattmästare som väljs på ett år i taget. Övriga ledamöter, för närvarande tio till antalet, väljs på två år. För de sistnämnda gäller också begränsningen att de inte får sitta i styrelsen mer än åtta år i sträck. Nationalmuseums överintendent är självskriven ledamot.

För att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt är ledamöterna uppdelade i kommittér med olika ansvarsområden. Där kan t.ex. nämnas Finanskommittén, Programkommittén, Designkommittén och Redaktionsrådet.

Styrelseledamöterna får inga arvoden utan arbetar helt ideellt.