Nationalmusei Vänner har en omfattande verksamhet som redovisas i föreningens styrelseberättelser. Styrelseberättelsen för 2018 2017 , 2016  och 2015.

Nationalmusei Vänner stödjer Nationalmuseum på olika sätt, inte minst ekonomiskt. Något som möjliggörs genom föreningens fonder och stiftelser. Läs mer om föreningens anknutna Stiftelser och fonder

Föreningen verkar även för att sprida kunskap om och öka intresset för Nationalmuseum och dess samlingar. Vi har därför en rik programverksamhet, medlemstidning, hemsida och fb-sida.