Flera personer har genom Vänföreningens historia donerat pengar till stöd för Nationalmuseum.

Redan 1919 grundades den äldsta av Vänföreningens fonder, Axel Melanders donationsfond. Donatorns, hovintendenten Axel Melander, önskan var att avkastningen skulle användas till förmån för museet.

Det finns även välgörare som varit mer specifika i sina instruktioner.Theodor Ahrenberg t.ex. som 1956 grundade en fond med ändamålet att årligen dela ut resestipendier, i första hand till Paris, till Nationalmuseums anställda.

Nationalmusei Vänners fonder och anknutna stiftelser är inte öppna för ansökningar från allmänheten.

 

FONDER
Theodor Ahrenbergs Donationsfond, 1956

Sven Bergius Fond, 1950

Marit och Herbert Bexelius Fond, 1985

Bengt Julins Fond, 1995

Axel Melanders Donationsfond, 1919

Barbro och Henry Montgomerys Donation, 1998 & 2011

Margit och Julius Olséns Donationsfond, 1962

Eva Qvibergs donation, 2013

Erik Wettergrens Minnesfond, 1961

 

 

STIFTELSER

Stiftelsen Otto Anderssons fond, 1989

Stiftelsen Max Dinkelspiels Fond, 1982

Stiftelsen HM Konung Gustav VI Adolfs fond, 1974

Stiftelsen Brita och Nils Fredrik Tisells donation, 1982

Stiftelsen Sten Westerberg minnesfond, 1973