Föreningen Nationalmusei Vänner grundades 1911 av dåvarande kronprinsen Gustav (VI) Adolf och Torsten Laurin med syftet att stötta Nationalmuseum med inköp av föremål till samlingarna. Vänföreningen har genom åren bidragit med många föremål till museets samlingar. Du kan läsa mer om dem HÄR

 

Med tiden vill styrelsen och arbeta för att sprida kunskap om museet och dess samlingar och började organisera en programverksamhet med visningar, föredrag och resor.

Redan 1938 gjorde föreningen den första resan. Ett 30-tal medlemmar besökte Holland tillsammans med en grupp från danska Foreningen Konstindustrimuseets Venner.

På 1950-talet tog programverksamheten riktig fart med bl.a. återkommande höstutflykter. Den första, som gjordes i september 1951, gick till Näs herrgård i Roslagen. Ett 40-tal medlemmar och fyra tjänstemän från Nationalmuseum deltog.

Föreningens årsmöten hölls under många år på Kungliga slottet. 1955 introducerades ett nytt inslag, föredrag och presentation av Vängåvor, efter själva förhandlingarna. Intendenten Stig Fogelmark höll ett föredrag om arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz och de kungliga slotten. Dåvarande överintendenten vid NM, Otte Skiöld presenterade gåvor som Nationalmusei Vänner överlämnat till museet under året. Slutligen visade intendenten G. Jungmarker skioptikonbilder och berättade om Vängåvan, en skissbok av Kilian Zoll.

1956 fick Vännerna en särskild visning av Rembrandtutställningen. Föreningen hade det året lämnat bidrag till inköpet av konstnärens berömda självporträtt.

Föreningens program har vuxit genom åren. Medlemmarna får givetvis även nu visningar av Nationalmuseums utställningar, ofta med utställningskommissarien själv som ciceron.
Föreningens medlemmar ges även möjlighet att se utställningar på andra museer och besöka miljöer som annars är svåra få tillträde till.

Den 21 november 2011 avslutades 100-årsjubiléet med en Finalkväll då medlemmarna hade möjlighet att gå på sju olika visningar som gavs vid tre tillfällen under kvällen. Där presenterades Vängåvor, samt utställningen Peredvizjniki. Operasångarna Paulina Pfeiffer, sopran och Vincent Hashmi, tenor framträdde och publiken fick även se elever från Base23 Stockholm Dance Academy. Museets tillträdande överintendent Berndt Arell presenterade sig. Vid själva finalen överlämnades jubileumsgåvan Sovande yngling som väcks av ung kvinna med eld av Nicolas Régnier.

Nationalmusei Vänners årsmöten har sedan 1979 hållits på Nationalmuseum, men under renoveringstiden får vi söka oss till andra platser. Årets styrelsemöte återknöt till traditionen då det hölls i Rikssalen på Kungliga slottet i närvaro av föreningens höge beskyddare, H.M. Konungen och vår hedersordförande H.M. Drottningen.

Traditionen från 1950-talet med föredrag och presentation av gåvor efter mötesförhandlingarna finns kvar. Den har under senare år kompletterats med musikalisk inramning. Vid årsmötet den 28 maj 2007 kunde föreningens ordförande, Sten Westerberg, välkomna HKH Prinsessan Madeleine som 1:e hedersledamot.
Årsmötet den 25 maj 2009 blev historiskt då NMV:s medlemmar för första gången valde en kvinna, Eva Qviberg, till ordförande.

Det som länge var höstutflykten har så småningom blivit en vårutflykt. Den är lika uppskattad som sin föregångare och har ofta slott och herresäten som mål.